blogpost-intro

Met deze video wordt inzicht verkregen in het gebruik van de Phantom HP2 vari-frees in de verschillende werkgebieden; zo valt er te horen dat bij de juiste toepassing van de frees in een groen gebied, de frees stiller werkt en daardoor een langere standtijd zal hebben.
Bij toepassing van de frees in oranje gebieden, ontstaan er duidelijk meer trillingen. Bij de oranje gebieden in de video worden tips genoemd om dit te voorkomen en de standtijd van de frees te verlengen.

Blogpost category
blogpost-thumbnail
Phantom HP2 vari-frees met werkgebiedicoon in werking!
Meta Description
Phantom HP2 vari-frees met werkgebiedicoon in werking!
Meta keywords
werkgebiedicoon
Meta Slug
werkgebiedicoon
Meta Title
Phantom HP2 vari-frees met werkgebiedicoon in werking!
Tags
Toon op de volgende pagina's